การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย  โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา เพื่อให้การประชุมกลุ่มย่อยได้เข้าถึงพื้นที่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง ทางโครงการฯจึงได้แบ่งการประชุม ออกเป็น 37 เวที โดยมีการจัดประชุมตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 2558  รายละเอียดดังต่อไปนี้

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่