ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พีบี เอเชีย จำกัด บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท แสปน จำกัด และ บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงานการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา นั้น

ในการนี้ การรถไฟฯ ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อนำเสนอแนวเส้นทางโครงการ ที่ตั้งสถานี แบบเบื้องต้น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อบูรณาการความคิดร่วมกัน ซึ่งที่ปรึกษาสามารถนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม และร่วมกันให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยกำหนดให้มีการประชุมฯ ดังนี้

กลุ่มที่ 1  วันจันทร์ที่ 11  มกราคม  2559  เวลา 08.30-12.00น.
ณ ห้องแก้วสมุย คอนเวนชั่น 1 ชั้น 2 โรงแรมแก้วสมุย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คลิกดูแผนที่

กลุ่มที่ 2  วันอังคารที่ 12  มกราคม  2559  เวลา 08.30-12.00น.
ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
คลิกดูแผนที่

กลุ่มที่ 3  วันพุธที่ 13  มกราคม  2559  เวลา 08.30-12.00น.
ณ ห้องเพชรสุกานต์ ๑ โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
คลิกดูแผนที่

กลุ่มที่ 4  วันพฤหัสบดีที่ 14  มกราคม  2559  เวลา 08.30-12.00น.
ณ ห้องฟลอร่า 1 โรงแรม ฟลอร่า เมย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
คลิกดูแผนที่

กลุ่มที่ 5 วันศุกร์ที่ 15  มกราคม  2559  เวลา 08.30-12.00น.
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 3 โรงแรมบี พี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คลิกดูแผนที่


ดาวน์โหลดเอกสาร