การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา ทางโครงการฯ ได้แบ่งการประชุม ออกเป็น 6 เวที โดยมีการจัดประชุมตั้งแต่วันที่ 5-9 มิถุนายน 2560  รายละเอียดดังต่อไปนี้

  • เวทีที่ 1 : วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
  • เวทีที่ 2 : วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • เวทีที่ 3 : วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง
  • เวทีที่ 4 : วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี 2 ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
  • เวทีที่ 5 : วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ 2 ชั้น 3 โรงแรมบีพีแกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สนใจลงทะเบียนล่วงหน้า
โทร. 02-943-9600-10 ต่อ 1343
โทรสาร. 02-943-9613-4  
มือถือ. 081-904-8180