ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 - ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 - กลุ่มที่ 2 อ.เมือง จ.สงขลา

กลุ่มที่ 2 : วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 14.00 - 17.30 น.
ณ ห้องสมิลา 1 ชั้น 2 โรงแรมพาวิลเลี่ยน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

Number of images in category: 20
Category Viewed: 162x
ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 - ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 - กลุ่มที่ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กลุ่มที่ 1 : วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องเก้าแสน ชั้น 9 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

Number of images in category: 20
Category Viewed: 1296x
การปรึกษาหารือผู้นำทางความคิด - ประมวลภาพ พบปะหารือ ผู้นำทางความคิด ณ จังหวัดสงขลา

การปรึกษาหารือผู้นำทางความคิด จังหวัดสงขลา โดยการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา

 

Number of images in category: 23
Category Viewed: 4354x
การปรึกษาหารือผู้นำทางความคิด - ประมวลภาพ พบปะหารือ ผู้นำทางความคิด ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การปรึกษาหารือผู้นำทางความคิด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงานท่านผู้ว่าฯ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 1542x
การปรึกษาหารือผู้นำทางความคิด - ประมวลภาพ พบปะหารือ ผู้นำทางความคิด ณ จังหวัดพัทลุง

การปรึกษาหารือผู้นำทางความคิด จังหวัดพัทลุง โดยการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องไพรวัลย์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 1577x
การปรึกษาหารือผู้นำทางความคิด - ประมวลภาพ พบปะหารือ ผู้นำทางความคิด ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

การปรึกษาหารือผู้นำทางความคิด จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องบัวผุด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

Number of images in category: 16
Category Viewed: 1535x