การปรึกษาหารือผู้นำทางความคิด จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องบัวผุด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี

Icon Up Images
25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
25 สิงหาคม 2558...
Detail Download
25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
25 สิงหาคม 2558...
Detail Download
25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
25 สิงหาคม 2558...
Detail Download
25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
25 สิงหาคม 2558...
Detail Download
25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
25 สิงหาคม 2558...
Detail Download
25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
25 สิงหาคม 2558...
Detail Download
25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
25 สิงหาคม 2558...
Detail Download
25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
25 สิงหาคม 2558...
Detail Download
25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
25 สิงหาคม 2558...
Detail Download
25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
25 สิงหาคม 2558...
Detail Download
25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
25 สิงหาคม 2558...
Detail Download
25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
25 สิงหาคม 2558...
Detail Download
25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
25 สิงหาคม 2558...
Detail Download
25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
25 สิงหาคม 2558...
Detail Download
25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
25 สิงหาคม 2558...
Detail Download
25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
25 สิงหาคม 2558...
Detail Download