การปรึกษาหารือผู้นำทางความคิด จังหวัดพัทลุง โดยการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องไพรวัลย์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

Icon Up Images
25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดพัทลุง
25 สิงหาคม 2558...
Detail Download
25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดพัทลุง
25 สิงหาคม 2558...
Detail Download
25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดพัทลุง
25 สิงหาคม 2558...
Detail Download
25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดพัทลุง
25 สิงหาคม 2558...
Detail Download
25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดพัทลุง
25 สิงหาคม 2558...
Detail Download
25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดพัทลุง
25 สิงหาคม 2558...
Detail Download
25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดพัทลุง
25 สิงหาคม 2558...
Detail Download
25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดพัทลุง
25 สิงหาคม 2558...
Detail Download
25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดพัทลุง
25 สิงหาคม 2558...
Detail Download
25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดพัทลุง
25 สิงหาคม 2558...
Detail Download