การปรึกษาหารือผู้นำทางความคิด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงานท่านผู้ว่าฯ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

Icon Up Images
26 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
26 สิงหาคม 2558...
Detail Download
26 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
26 สิงหาคม 2558...
Detail Download
26 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
26 สิงหาคม 2558...
Detail Download
26 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
26 สิงหาคม 2558...
Detail Download
26 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
26 สิงหาคม 2558...
Detail Download
26 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
26 สิงหาคม 2558...
Detail Download
26 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
26 สิงหาคม 2558...
Detail Download
26 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
26 สิงหาคม 2558...
Detail Download