การปรึกษาหารือผู้นำทางความคิด จังหวัดสงขลา โดยการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา

Icon Up Images
27 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา
27 สิงหาคม 2558...
Detail Download
27 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา
27 สิงหาคม 2558...
Detail Download
27 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา
27 สิงหาคม 2558...
Detail Download
27 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา
27 สิงหาคม 2558...
Detail Download
27 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา
27 สิงหาคม 2558...
Detail Download
27 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา
27 สิงหาคม 2558...
Detail Download
27 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา
27 สิงหาคม 2558...
Detail Download
27 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา
27 สิงหาคม 2558...
Detail Download
27 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา
27 สิงหาคม 2558...
Detail Download
27 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา
27 สิงหาคม 2558...
Detail Download
27 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา
27 สิงหาคม 2558...
Detail Download
27 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา
27 สิงหาคม 2558...
Detail Download
27 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา
27 สิงหาคม 2558...
Detail Download
27 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา
27 สิงหาคม 2558...
Detail Download
27 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา
27 สิงหาคม 2558...
Detail Download
27 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา
27 สิงหาคม 2558...
Detail Download
27 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา
27 สิงหาคม 2558...
Detail Download
27 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา
27 สิงหาคม 2558...
Detail Download
27 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา
27 สิงหาคม 2558...
Detail Download
27 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา
27 สิงหาคม 2558...
Detail Download